Prace badawcze związane z produkcją roślinną

Zmiany klimatu i adaptacja do nich rolnictwa, wzrost świadomości ekologicznej, promowanie rolnictwa zrównoważonego, wyznaczają dziś nowe kierunki badań i analiz rolniczych.

W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, prowadzone są liczne prace badawcze związane z produkcją roślinną, dotyczące m.in.:

  • agrotechniki upraw – uwzględniającej nowoczesne trendy w uprawie (doświadczenia polowe);
  • metod poprawy żyzności gleb w ekologicznych systemach produkcji roślinnej;
  • wykorzystania specyficznych substancji roślinnych w rolnictwie;
  • wsparcia dla rolnictwa niskoemisyjnego związanego z przystosowaniem do zmian obecnie i w perspektywie kolejnych lat;
  • zapobiegania i remediacji gleb zdegradowanych;
  • niskonakładowego i bezpiecznego dla środowiska systemu nawożenia.

Wyniki uzyskane w ramach działalności statutowej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, programów wieloletnich czy projektów badawczych, były przedmiotem spotkań realizowanych w formie prelekcji, wykładów, pokazów, doświadczeń z udziałem kadry naukowej, podczas „Otwartych Drzwi” zorganizowanych w dniach 21-25 maja br. przez IUNG-PIB.

Więcej informacji w artykule pt. Wybrane zagadnienia w technologii produkcji roślin uprawnych z uwzględnieniem zmian klimatycznych Pani Iwony Kajdan-Zysnarskiej i Pani Danuty Nowak z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, który ukazał się w nr 1/2018 Biuletynu HORYZONT CDR.