Projekt BioHerOd

Celem projektu pn. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania.

Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa, wyczyniec polny, mak polny, chaber bławatek.

W fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

Okres realizacji Projektu: 01.06.2017 – 31.05.2020

Więcej informacji w artykule pn. „Projekt BioHerOd ” Pana Edwarda Matuszaka z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu, który ukazał się w nr 1/2018 Biuletynu HORYZONT CDR.