Nowo zarejestrowane środki ochrony roślin

Środki ochrony roślin powszechnie stosowane w rolnictwie chronią uprawy przed agrofagami. W roku 2018 zarejestrowano kilkanaście nowych środków.

Nowo zarejestrowane środki są coraz bezpieczniejsze w stosowaniu. Poniżej lista nowości w wykazie środków ochrony roślin:

  • Adentis – substancja czynna: tribenuron metylowy,
  • Kalipe, Katoun Gold, Redialo – substancja czynna: kwas nonanowy,
  • Chwastox CF oraz Haksar Complex 260 EW – substancje czynna: MCPA, fluroksypyr, chlopyralid,
  • Medistar Extra Miedź – substancja czynna: miedź,
  • Tarcza Plus 250 EW – substancje czynna: tebukonazol,
  • Zakeo Opti – substancje czynne: Chlorotalonil – 32,8%, Azoksystrobina – 6,56%,
  • Real 025 FS – substancja czynna: tritikonazol,
  • Regullo 500EC – substancja czynna: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów)- 500 g/l (44,64 %)

Więcej informacji w artykule  „Nowo zarejestrowane środki ochrony roślin” Pana Zygmunta Bilskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Odział w Poznaniu, opublikowanym na stronie internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.