Konferencja w ramach projektu FERTINNOWA

W dniach 3-5 października 2018 r. w Almerii, Hiszpania odbędzie się Międzynarodowa Konferencja nt.: „Najlepsze praktyki w zakresie nawadniania i fertygacji„.

Konferencja ta jest podsumowaniem trzyletnich działań w ramach projektu „FERTINNOWA – Innowacyjne techniki zrównoważonego wykorzystania wody w uprawach”. Będzie to międzynarodowe forum, na którym rolnicy, hodowcy, naukowcy, przemysł, decydenci i władze lokalne będą mieli możliwość uczenia się, wymiany doświadczeń i identyfikacji potrzeb hodowców w zakresie optymalnego nawadniania i zarządzania fertygacją.

Terminy:

Składanie ofert streszczeń – 30 lipca 2018 r
Powiadomienie o przyjęciu / odrzuceniu – 15 sierpnia 2018 r
Termin rejestracji wystawców – 30 lipca 2018 r
Termin rejestracji dla uczestników – 15 września 2018 r

Więcej informacji o konferencji 

Więcej informacji o projekcie FERTINNOWA