Pilotażowe techniki zakwaszania gnojowicy

Dla zdecydowanej większości polskich rolników jest to ciekawostka. Taka technologia ograniczenia strat azotu z produkcji zwierzęcej z powodzeniem stosowana jest w Danii, gdzie ok. 20% gnojowicy poddawane jest zabiegom zakwaszania.

Zastosowanie zakwaszania gnojowicy znacząco wpływa na recykling azotu w gospodarstwach rolnych oraz obniża zanieczyszczenie wód i powietrza azotem pochodzącym z rolnictwa.

W Polsce technika ta jest w fazie badań i testów, w zakresie dostosowania jej do warunków panujących w naszym kraju. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu w ramach międzynarodowego projektu „Baltic Slurry Acidification” (Interreg Baltic Sea Region) prowadzi działania mające na celu wdrażanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w gospodarstwach rolnych w Regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji w artykule Zakwaszanie gnojowicy Pana Mateusza Sękowskiego z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, który ukazał się w nr 1/2018 Biuletynu HORYZONT CDR.