Lipcowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym newsletterem Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. W tym numerze m.in.  informacje na temat projektu realizowanego przez czeską Grupę Operacyjną zajmującą się użytkami zielonymi, digitalizacja w celu poprawy systemu AKIS oraz informacje na temat nowych wydarzeń organizowanych przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI.