Partnerstwo dla rozwoju II – materiały szkoleniowe

Szkolenia pn. „Partnerstwo dla rozwoju II”, dotyczące działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, już za nami.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi przez moderatorów poszczególnych sesji poświęconych: Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, działaniu „Współpraca” PROW 2014-2020, planowanym zmianom rozporządzenia dotyczącego w/w działania oraz doświadczeniom z naboru pilotażowego.

 

Do pobrania:

prezentacja SIR

prezentacja Współpraca

prezentacja MRiRW

prezentacja ARiMR