EIP-AGRI poszukuje ekspertów

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych:

  • Non-chemical weed management in arable cropping systems;
  • Pests and diseases of the olive tree.

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 10 września br.

Członkami Grup Fokusowych mogą być między innymi: rolnicy, leśnicy, doradcy rolniczy, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.
Celem działania Grupy Fokusowej jest diagnoza oraz opis problemów dotyczących konkretnego zagadnienia, dokonanie oceny stanu zaawansowania badań oraz działań zastosowanych w praktyce, określenie potrzeb „praktyki” oraz możliwych kierunków dalszych badań, wypracowanie propozycji priorytetów innowacyjnych rozwiązań, które mogą być przedmiotem działania Grup Operacyjnych.
Czas pracy Grupy Fokusowej wynosi około 12 miesięcy, podczas tego okresu członkowie Grupy spotykają się dwukrotnie.
Więcej informacji o naborze na stronie:

https://mailchi.mp/eip-agri/newsflash-call-focusgroups-june2018