Spotkanie Grupy Fokusowej EIP-AGRI w Warszawie

W dniach 27-28 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie Grupy Fokusowej w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji EIP-AGRI w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania przymrozkom w produkcji owoców. Głównym zadaniem grupy jest zidentyfikowanie istniejących metod i narzędzi oraz sposobów ich wykorzystania do lepszego przewidywania i podejmowania działań w celu ochrony owoców przed mrozem; ocena dobrych praktyk z różnych obszarów europejskich, w szczególności biorąc pod uwagę doświadczenia rolników i doradców.

W ramach spotkania grupy, odbyła się wizyta studyjna w rejonie grójeckim, zorganizowana przez CDR Radom. Wizyta ta miała na celu zaprezentowanie polskich praktyk w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom występowania przymrozków. Członkowie grupy odwiedzili jednego z sadowników z okolic Grójca, który zaprezentował swoje działania i technologie, które wykorzystuje w ramach działań ograniczających występowanie przymrozków w sadach.

Członkowie grupy odwiedzili również grupę producencką Fruit Familyl, zaprezentowano tam linie technologiczne do sortowania i pakowania owoców a także przedstawiciele grupy podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi wpływu występowania przymrozków na działanie grupy jak i poszczególnych sadowników z regionu. Następnie, przedstawiciele Instytutu Ogrodnictwa przedstawili wyniki prowadzonych przez Instytut badań w zakresie przeciwdziałania szkodom wyrządzonym przez przymrozki. Wykład ten spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony członków grupy EIP-AGRI, wśród których znaleźli się m.in. naukowcy, sadownicy, doradcy, przedstawiciele przemysłu.