Partnerstwo dla rozwoju II – szkolenie dla potencjalnych Grup Operacyjnych EPI

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie organizuje szkolenia pn. „Partnerstwo dla rozwoju II”, służące wsparciu tworzących się Grup Operacyjnych EPI, które będą aplikować o środki w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Szkolenia odbędą się w dniach 26-27 czerwca br. w Grudziądzu (Hotel IBIS STYLES, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 18) oraz w dniach 28-29 czerwca br. w Częstochowie (Hotel Mercure, ul. Ks. J. Popiełuszki 2).

Do udziału w wydarzeniach zapraszamy w szczególności przedstawicieli tworzących się Grup Operacyjnych oraz zainteresowanych działaniem „Współpraca”: rolników, przedstawicieli związków branżowych i grup producentów rolnych, przedstawicieli świata nauki i biznesu oraz doradców rolniczych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa również koszty noclegu oraz wyżywienia uczestników – zgodnie z programem szkolenia.

Rekrutacja: wypełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać na adres e-mailowy: i.drozdowski@cdr.gov.pl do dnia 21 czerwca br. do godziny 13.00. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie w szkoleniach będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. Pierwszeństwo w udziale mają osoby zgłaszające się na dwa dni szkolenia. O zakwalifikowaniu uczestnictwa zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym.

Szkolenia realizowane są w ramach operacji pn. „Partnerstwo dla rozwoju II” wpisanej do Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020 w zakresie SIR. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja ma na celu budowę sieci powiązań między sferą nauki i biznesu a rolnictwem oraz przyspieszenie transferu wiedzy i innowacji do praktyki gospodarczej. Proces tworzenia nowych rozwiązań dla gospodarski wymaga trwałego powiązania między różnymi podmiotami. Dostarczenie w ramach szkoleń wiedzy i umiejętności zawiązywania grup operacyjnych na rzecz innowacji pozwoli na ściślejszą współpracę między różnymi instytucjami i skuteczny transfer wiedzy i innowacji na obszary wiejskie.

Informacji na temat szkoleń udziela: Ireneusz Drozdowski, tel. 22 125 62 93 lub 573 313 240, e-mail: i.drozdowski@cdr.gov.pl

Załączniki:
program szkolenia Grudziądz
karta zgłoszenia uczestnictwa Grudziądz
program szkolenia Częstochowa
karta zgłoszenia uczestnictwa Częstochowa