Innowacje w projektach dla przedsiębiorców – „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt”?

Projekty w Programie Inteligentny Rozwój kierowane są przede wszystkim do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów. Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty. Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów. Przykładem mogą być projekty realizowane przez Instytucje Otoczenia Biznesu świadczące bezpłatne lub częściowo dofinansowane usługi doradcze czy podmioty wdrażające instrumenty finansowe udzielający wsparcia w formie pożyczek, poręczeń bądź też wejść kapitałowych.

Ciekawą propozycją w ramach Programu jest  projekt dla przedsiębiorców „Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt”.  Opis instrumentu, formularz zgłoszeniowy do udziału w STEP Mam Pomysł na Projekt można znaleźć na stronie www.poir.gov.pl .

link do formularza: https://www.poir.gov.pl/strony/ankieta-dla-potencjalnego-beneficjenta-programu-infrastruktura-i-rozwoj-sciezka-i-mam-pomysl-na-projekt/