Katalog projektów związanych z innowacjami w rolnictwie

Zachęcamy do zapoznania się z szeroką gamą projektów innowacyjnych wydaną w formie kompleksowego katalogu, w języku angielskim. Publikacja zawiera ponad 100 projektów wspieranych z różnych instrumentów finansowych, sklasyfikowanych w następujących kategoriach:
– wykorzystanie zasobów: adaptacja i łagodzenie zmian klimatu;
– zarządzanie systemami rolnictwa, żywności i leśnictwa oraz waloryzacja obszaru;
– rolnictwo 4.0 i rozwój obszarów wiejskich.
Projekty były prezentowane podczas Szczytu Innowacji AGRI Innovation Summit w Lizbonie (11-12 października 2017 r., Portugalia). Pobierz katalog…