Spotkanie z fińskimi innowacjami w rolnictwie

W dniach 07-08 marca 2018 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się, zorganizowane przez Ambasadę Finlandii oraz program Agrotechnology from Finland, seminarium oraz cykl spotkań promujących najnowsze fińskie technologie rolnicze. W programie uczestniczyli pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z zainteresowanych Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa w Brwinowie. Na seminarium pod hasłem „Spotkajmy się” w dniu 07 marca Pan Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora CDR przedstawił informację na temat roli Centrum Doradztwa Rolniczego i SIR w transferze wiedzy i wdrażaniu innowacji w rolnictwie.

Uczestnicy zapoznali się również z ofertą fińskich firm, które cieszą się uznaniem na świecie ze względu na jakość i niezawodność oraz mocne zaangażowanie w badania i rozwój. Swoje oferty z branży agrotechnologicznej przedstawiły następujące firmy: Antti-Teollisuus Oy, Demeca Oy, Farmtools Oy, Figen Oy, Jpt-Industria Oy, Metallipalvelu Hartikainen Oy. Ważnym elementem programu były indywidualne rozmowy z partnerami fińskimi, które odbywały się w Hotelu Sheraton oraz Rezydencji Ambasador Finlandii w Warszawie.  Udział w tym wyjątkowym przedsięwzięciu umożliwił pracownikom Sieci poznanie bardzo ciekawej oferty biznesowej fińskich firm a także nawiązanie bezpośrednich kontaktów międzyludzkich. Zbudowane relacje tworzą warunki do kontynuacji współpracy a tym samym intensyfikacji wdrażania innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie.