Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, organizuje w dniach 4-9.12.2016 r. wyjazd studyjny do Austrii i Czech pt. „Pierwsze doświadczenia w tworzeniu i funkcjonowaniu grup operacyjnych”. Przedsięwzięcie realizuje zadania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem wyjazdu jest umożliwienie uczestnikom wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania SIR w Polsce z przedstawicielami innowacyjnych działań na rzecz rolnictwa z Austrii i Czech. W programie zaplanowane są spotkania z reprezentantami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie w Austrii i Czechach, brokerami, członkami grup operacyjnych a także wizyty w gospodarstwach.