Relacja ze szkolenia – Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym

W dniach 21 i 22 września 2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. „Wykorzystanie innowacyjnych technologii w rolnictwie precyzyjnym”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie realizowane było w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Celem operacji było przygotowanie doradców rolniczych, pracowników izb rolniczych, rolników do podejmowania działań prowadzących do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach rolnych. Operacja poprzez swoje działania informacyjno-edukacyjne oraz tworzenie sieci kontaktów pozwoliła na rozpoznanie nowoczesnych rozwiązań i możliwych do wykorzystania dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie precyzyjnym do gospodarstw rolnych.

W szkoleniu uczestniczyło 46 osób – doradców rolniczych, specjalistów produkcji roślinnej publicznych i prywatnych Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Spółdzielni Producentów Rolnych, przedstawicieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz rolników zainteresowanych rolnictwem precyzyjnym.

W pierwszym dniu zajęcia prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz firmy Agrotechnology ze Szczecina. Uczestnicy szkolenia zapoznali się w jaki sposób precyzyjnie z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej pobierać próby gleby do badań laboratoryjnych, sterować siewnikami wysiewającymi nasiona i nawozy oraz sterować opryskiwaczem w celu wykonania precyzyjnego siewu, nawożenia i oprysku.

W drugim dniu odbyły się warsztaty terenowe w Bednarach na targach Agro Show prowadzone przez specjalistów firmy KUHN, John Deere i RAUCH. Prezenterzy pokazali w jaki sposób wykorzystuje się urządzenia w rolnictwie precyzyjnym. W pokazach uczestniczyły maszyny wyposażone w kompletne nowoczesne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym – ciągniki John Deere (JD6215R) + siewnik KUHN ESPRO600R, (JD 6175M)+ opryskiwacz JD952. Uczestnicy szkolenia mogli wraz z instruktorem wykonać siew i oprysk z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej na zmapowanym polu. Na stoiskach John Deere i KUHUN omówiono możliwości wykorzystania urządzeń sterujących w innych maszynach rolniczych. Na stoisku John Deere zaprezentowano stymulatory pracy kombajnów, tworzenie map plonów i inne rozwiązania w rolnictwie precyzyjnym. Na stoisku Firmy Agrotechnology uczestnicy szkolenia zapoznali się z praktycznym wykorzystaniem statków powietrznych (dronów) wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym oraz urządzeniami do tworzenia map zmienności zasobności pola.