Relacja ze szkolenia – Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej

W dniach 28-29 września 2017r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej” zorganizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 
Celem szkolenia było ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez prezentację wyników badań jednostek naukowych oraz zawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką.

Uczestnikami spotkania byli doradcy rolniczy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, Izb Rolniczych, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz nauczyciele z rolniczych szkół średnich. Szkolenie poprowadzili wykładowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka szkolenia obejmowała najnowsze badania z zakresu innowacyjnych sposobów żywienia zwierząt, nowoczesnego zarządzania stadem bydła mlecznego, zastosowania fitobiotyków w profilaktyce i leczeniu mastitis u krów.

W drugim dniu szkolenia odbył się wyjazd studyjny do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym wykładowcy z SGGW zaprezentowali działanie nowoczesnego systemu monitorowania stada krów mlecznych, testowanego w oborze. Uczestnicy szkolenia mogli praktycznie zapoznać się najważniejszymi funkcjami systemu: monitoringiem stanu zdrowia zwierząt, monitoringiem rui i inseminacji oraz okresu okołowycieleniowego krów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców a wiedza nabyta podczas spotkania z pewnością posłuży uczestnikom w upowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań.

[nggallerry id=4]