Relacja ze szkolenia: Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

W dniach 19 -20 czerwca 2017r. w CDR w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa rolnego realizowane w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolniczy z WODR i Izb Rolniczych oraz młodzi rolnicy.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady nt. zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli, stosowania dobrych praktyk w tym zakresie, racjonalnej gospodarki składnikami mineralnymi w nawiązaniu do zagrożeń suszą, nawozów nowej generacji i małej retencji na obszarach rolniczych. Wykłady prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W drugim dniu odbyła się wizyta w gospodarstwie pana G. Łuczaka, k. Borku Wlkp. gdzie od strony praktycznej można było zobaczyć nowoczesny system uprawy roli z wykorzystaniem nowoczesnych nawozów dolistnych, biologicznych preparatów i nawozów organicznych nowej generacji chroniących strukturę gleby przed degradacją, a rośliny przed nadmierną utratą wody. Na przykładzie gospodarstwa można było zobaczyć ogromny postęp jaki nastąpił w rolnictwie, zarówno w zakresie uprawy roli, jak i nowatorskiemu podejściu do zagadnień uprawy, użytkowania maszyn. Gospodarz chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali zagadnień prezentowanych przez gospodarza i wymieniali się swoją wiedzą nt. uprawy.