Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej – relacja ze szkolenia

W dniach 06-07.06.2017 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat innowacji w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej. Szkolenie zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Uczestnikami szkolenia byli doradcy rolniczy z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego – specjaliści ds. produkcji roślinnej, doradcy rolniczy z podmiotów prywatnych, nauczyciele szkół rolniczych oraz przedstawiciele związków branżowych i grup producentów rolnych.

Celem szkolenia było ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez nawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką i prezentację wyników badań.
W pierwszym dniu szkolenia zajęcia prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, naukowcy z Instytutu Genetyki Roślin PAN oraz IHAR – PIB Oddział w Poznaniu. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z wynikami badań w zakresie uzyskiwania odmian rzepaku ozimego o nowej jakości oleju, wykorzystania masy pofermentacyjnej z biogazowni w uprawach szklarniowych, zintegrowanych systemów uprawy warzyw pod osłonami z innymi rodzajami produkcji (kogeneracja, akwaponika, uprawa grzybów) oraz innowacyjnych rozwiązań w monitorowaniu gleby i roślin w rolnictwie precyzyjnym, selektywnym zbiorze zbóż czy izolacji termicznej szklarni. Na zakończenie pani prof. Małgorzata Jędryczka przedstawiła zagadnienia dotyczące systemów wspomagania decyzji w ochronie zbóż i rzepaku, wykorzystujących metody aerobiologiczne.
 
W drugim dniu odbyła się wizyta studyjna w Zakładzie Hodowli Roślin DANKO w Choryni obejmująca prezentację doświadczeń polowych i prac selekcyjnych, programów hodowlanych oraz realizowanych projektów badawczych, połączona ze zwiedzaniem nowoczesnego laboratorium biotechnologicznego DANLAB w Kopaszewie oraz lustracją pól doświadczalnych w Choryni.Uczestnicy wykazali duże zainteresowanie tematyką upowszechniania i wdrażania innowacji w rolnictwie. Dziękujemy za udział w szkoleniu. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć.