Relacja z V posiedzenia Grupy Roboczej ds. KSOW

W dniu 26.06.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. KSOW. Podczas spotkania przedstawiono roczne sprawozdanie z realizacji Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 za rok 2016. Zaprezentowano propozycje oraz omówiono i zaopiniowano zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

Pierwsza część posiedzenia zakończyła się dyskusją i głosowaniem nad uchwałą w sprawie akceptacji zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.

W drugiej części spotkania przedstawiono syntetyczną informację nt. środków zaplanowanych do wydatkowania w 2017 r. w ramach KSOW.

Na zakończenie głos zabrał wiceminister Ryszard Zarudzki, który zwrócił uwagę na kilka kwestii, w tym kwestię Planu Działania KSOW na lata 2014-2020, pracę ministerstwa nad wieloma działaniami, w tym w szczególności nad działaniem Współpraca.

Pełna relacja ze spotkania