Relacja z III posiedzenia Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

W dniu 13 czerwca 2017r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się III posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Podczas spotkania poruszono m.in. temat utworzenia grup zadaniowych, w ramach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wspomniano również o przyszłym planie pracy i głównych zadaniach Sieci na rok 2018. Zaprezentowano zmiany oraz propozycje dodatkowych operacji do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR. Wygłoszono prezentację dotyczącą aktualnego stanu prac w zakresie przygotowania do wdrażania działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020 oraz przedstawiono bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce.

Szczegółowa relacja ze spotkania