Kolejne spotkanie brokerów innowacji już za nami

W dniach 08-09. 06. br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania brokerów innowacji. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób.

Pierwszego dnia przedstawiciele Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonali prezentacji procedur oraz druków niezbędnych przy ubieganiu się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówieno kwestie dotyczące przygotowywania i wypełniania wniosku, kwalifikowalności kosztów, wymogów związanych z podpisaniem umowy etc. Wątpliwości z zakresu interpretowania przepisów prawa wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ważnym elementem wystąpienia była dyskusja, udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników, prezentacja przykładów praktycznego stosowania prawa w tym zakresie.

Drugi dzień spotkania poświęcony był najważniejszym sprawom bieżącym związanym z Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, między innymi: ocenie formalnej i merytorycznej wniosków partnerów KSOW, które zostały złożone w ramach konkursu nr 1/2017; procedurą zmiany Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR, wnioskom o przyznanie pomocy technicznej.

Spotkanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.