Relacja ze szkolenia: Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska

W dniach 22 -23 maja 2017r. odbyło się szkolenie z wyjazdem do gospodarstwa rolnego  realizowane w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, nt. Wykorzystanie innowacji w gospodarstwie rolnym w zakresie ochrony środowiska. Drugie takie szkolenie planowane jest w czerwcu. Celem szkolenia było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom niedoboru wody w glebie i stosowaniu dobrych praktyk, ułatwianie kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, a pracownikami naukowymi i zachęcanie do współpracy w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia byli głównie rolnicy posiadający gospodarstwa rolne także nauczyciele z ZS Centrum Kształcenia Rolniczego, osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z produkcją roślinną.

W pierwszym dniu szkolenia odbyły się wykłady nt. zapobiegania degradacji gleby poprzez odpowiedni sposób uprawy roli, stosowania dobrych praktyk, racjonalnej gospodarki składnikami mineralnymi w nawiązaniu do zagrożeń suszą, nawozów nowej generacji i melioracji wodnych. Wykłady prowadzili pracownicy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wlkp. Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.

W drugim dniu odbył się wyjazd do gospodarstwa pana G. Łuczaka, w Wielkopolsce, gdzie od strony praktycznej można było zobaczyć stosowanie nowoczesnych systemów uprawy roli z wykorzystaniem m. inn. biologicznych preparatów i nawozów organicznych nowej generacji chroniących strukturę gleby przed degradacją, a rośliny przed nadmierną utratą wody. Na przykładzie gospodarstwa można było zobaczyć ogromny postęp jaki nastąpił w rolnictwie, zarówno w zakresie uprawy roli, jak i nowatorskiemu podejściu do zagadnień uprawy, użytkowanych maszyn czy narzędzi rolniczych. Gospodarz chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem słuchali zagadnień prezentowanych przez gospodarza, chętnie zadawali pytania, podziwiając pola uprawne.