Relacja filmowa ze szkolenia pn. Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej

W dniach 15-16 listopada 2016r. odbyło się w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym pn. „Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych  i przykłady wdrożeń w produkcji roślinnej” zorganizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Celem szkolenia było ułatwianie wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich poprzez prezentację wyników badań jednostek naukowych oraz zawiązywanie kontaktów między nauką a praktyką.

Uczestnikami spotkania byli doradcy rolniczy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz nauczyciele rolniczych szkół średnich. Szkolenie poprowadzili wykładowcy z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie oraz  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematyka szkolenia obejmowała przedstawienie najnowszych wyników badań i wdrożeń z zakresu produkcji zbóż, roślin oleistych i warzyw oraz innowacyjnego gospodarowania z wykorzystaniem narzędzi rolnictwa precyzyjnego. W drugim dniu spotkania odbyła się wizyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie w celu prezentacji prac badawczych w zakładach naukowych Instytutu.

Więcej w relacji filmowej ze szkolenia