Relacja ze szkolenia pt. Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich

W dniach 15-17 listopada br. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu odbyło się szkolenie nt. „Stosowanie nowych metod komunikacji we wdrażaniu innowacji na obszarach wiejskich”. Celem szkolenia było uzupełnienie wiedzy i nabycie umiejętności informowania i promowania wiedzy o innowacyjnych metodach gospodarowania. W ramach 3-dniowych warsztatów uczestnicy poszerzyli wiedzę i nabyli umiejętności, biorąc udział w warsztatach językowych dotyczących zasad tworzenia efektywnych newsletterów, wykorzystania fotografii cyfrowej w tworzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o innowacyjnych metodach gospodarowania. Punktem wyjścia do stworzenia materiału informacyjnego była wizyta w pszczelarskim gospodarstwie innowacyjnym w celu pozyskania materiałów tekstowych i ilustracyjnych do zaprojektowania ulotki. Uzupełnieniem zajęć praktycznych w plenerze były wykłady i warsztaty na temat wykorzystania programów komputerowych w tworzeniu materiałów informacyjnych. 
 
Podczas szkolenia stworzono płaszczyznę do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń w tworzeniu materiałów informacyjno-promocyjnych. 
 
Zainteresowanie tematem było bardzo duże o czym świadczy frekwencja na szkoleniu i zaangażowanie uczestników, którego efektem są prezentowane poniżej ulotki informacyjno-promocyjne.