Relacja z konferencji pn. Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych

W dniach 16-18 listopada 2016 r. w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”. Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział  w Krakowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Konferencja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie  i na obszarach wiejskich (SIR). Wydarzenie to jest częścią szerszego programu edukacyjnego CDR Oddział w Krakowie mającego na celu rozwój Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych w Polsce. W ramach konferencji odbył się także IV Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 rolników i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, w tym członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, przedstawiciele jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa oraz przedstawiciele doradztwa z Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego.

Głównym celem konferencji było wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie oraz zwiększenie zaangażowania w działania w ramach SIR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Kolejnym ważnym zadaniem było promowanie innowacyjnego podejścia do działalności rolniczej, realizowanej przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

W pierwszym dniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach służących rozwijaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych, niezbędnych do tworzenia partnerstw i funkcjonowania  w grupie pn. „Tworzenie i funkcjonowanie sieci kontaktów na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

W drugim dniu odbyło się 5 wyjazdów studyjnych będących przykładami realizacji innowacyjnych aktywności rolniczych na obszarach wiejskich. Na trasach tematycznych znalazły się, między innymi, Zagroda Edukacyjna „Pod Skałką” w Przybynowie, Zagroda Edukacyjna „STEFANÓWKA” w Nowej Szarlejce, Zagroda Edukacyjna JuRajska Spiżarnia w Białej Wielkiej k/ Lelowa, Zagroda edukacyjna „Ogród Wyobraźni” w Woli Libertowskiej. Ponadto uczestnicy odwiedzili także miejsca na Śląsku ważne dla tradycji i kultury oraz będące przykładem rozwoju innowacyjnych inicjatyw w tym obszarze.

Trzeciego dnia uczestnicy wzięli udział w zajęciach warsztatowych w grupach pn. „Kiermasz innowacji’ – wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnych praktyk w działalności rolniczej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się z przykładami innowacyjnych aktywności, mogących być inspiracją do wdrażania ich w swoich gospodarstwach/przedsiębiorstwach.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza tematyką związaną z innowacjami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym udziałem w grupach operacyjnych w ramach działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz partnerstwem w SIR.