Praktyczne wykorzystanie wyników badan naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej

W dniach 18-19 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja pt. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji ogrodniczej” zorganizowana w zakresie działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) przez Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Radomiu.

Zasadnicze grono uczestników stanowili producenci rolni, obecni byli także doradcy CDR i ODR z całej Polski zajmujący się działaniami SIR oraz specjaliści technologiczni w uprawach ogrodniczych. W konferencji wzięli udział ponadto doradcy z prywatnych jednostek doradztwa oraz przedstawiciele firm produkcyjnych działających w obszarze ogrodnictwa.

W programie konferencji znalazły się wykłady obejmujące tematykę warzywniczą i sadowniczą. W pierwszym dniu przedstawiciele CDR Brwinów omówiły działania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz działanie „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Natomiast prof. dr hab. Józef Robak przedstawił innowacyjne metody monitorowania i zwalczania kiły kapusty, szczególnie zwrócił uwagę na analizę ilościową zarodników w glebie, higienę prac polowych oraz stosowanie roślin chwytnych.

Również prof. dr hab. Waldemar Treder oraz dr Krzysztof Klamkowski omówili problem suszy w Polsce, metody nawadniania oraz innowacyjny serwis nawodnieniowy i jego wykorzystanie do optymalizacji nawadniania i fertygacji upraw warzywniczych.

Pani dr hab. Jadwiga Treder przedstawiła temat dotyczący upraw pod osłonami, szczególnie wpływu doświetlania lampami LED na wzrost i rozwój produkowanej rozsady.

Drugi dzień poświęcony uprawom sadowniczym rozpoczął pan Paweł Dąbrowski, właściciel gospodarstwa Agronom Berries. Dzielił się on doświadczeniem wykorzystania różnorodnych nowości technologicznych w produkcji polowej i pod osłonami. Przedstawił również charakterystykę najbardziej popularnych w Europie odmian truskawek i malin, odmian perspektywicznych, możliwości ich wykorzystania w produkcji deserowej. Z dużym zainteresowaniem słuchacze przyjęli również informacje o działaniach mających na celu osiągniecie najwyższej jakości produkcji.

Przedstawiciel CDR Jan Schönthaler przedstawił niektóre innowacyjne możliwości ochrony owoców miękkich. Podkreślić należy dużą aktywność firm krajowych. Duże nadzieje budzą takie produkty jak Siltac, Emulpar, Optysil na bezpieczną ochronę owoców.

P. Zbigniew Jarosz, reprezentujący Uniwersytet  Przyrodniczy w Lublinie w świetle najnowszych doświadczeń zapoznał słuchaczy z niuansami skutecznego nawożenia uwzględniającego zarówno zasobność gleby, wymagania roślin w różnych fazach wzrostu jak i warunki otoczenia. Prawidłowe nawożenie roślin w gruncie jest o wiele łatwiejsze niż pod osłonami i na sztucznych podłożach. Ale i ono często nie całkiem udaje się w praktyce.

Pan Krzysztof Rutkowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach omówił podstawowe wymogi prawidłowego przechowywania owoców miękkich. Działanie to pozwala niwelować krótko okresowe okresy nadprodukcji, pozwala na wydłużenie okresów sprzedaży owoców.

P. Wojciech Pietroń z firmy Puch przedstawił izraelski system kontroli parametrów przechowywania w chłodniach i środkach transportu. Pozwala on eliminować błędy i zaniedbania i ma duży wpływ na jakość owoców trafiających do konsumenta.