Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jednym z tematów rozmów polsko-nowozelandzkich

Przebywający w Paryżu z okazji szczytu OECD, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel przeprowadził 8 kwietnia br. rozmowę z Ministrem Rolnictwa Nowej Zelandii Nathan’em Guy’em. Jednym z tematów rozmowy była Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz możliwości współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Instytutów badawczych, należących do Sieci, w ramach wspólnych przedsięwzięć naukowych z partnerami nowozelandzkimi.

Relacja ze spotkania