Konferencja – Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym

UWAGA! Zmiana programu konferencji!

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniach 08-09.03.2016 roku organizuje konferencję nt. „Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym”.

Podczas konferencji prezentowane będą wyniki zadań badawczych zrealizowane przez jednostki naukowe w 2015 roku w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa surowców ekologicznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli nauki, jednostek doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa zainteresowanych tematem konferencji oraz członków stowarzyszeń rolników produkujących metodami ekologicznymi.

Udział w konferencji jest bezpłatny, instytucja delegująca pokrywa koszt dojazdu.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszenia.

Za stronę merytoryczną odpowiada Pani Anna Litwinow, mail:a.litwinow@cdr.gov.pl; tel. 48 365 69 39.

Zgłoszenia proszę przesłać do dnia 03.03.2016r.  na fax 48 365 49 70 lub skan email a.zietek@cdr.gov.pl, tel. 48 365 69 00.

Do pobrania:

Program konferencji

Karta zgłoszenia uczestnictwa