XII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO – Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności

Polscy i europejscy rolnicy odgrywają strategiczną rolę jaką jest zaopatrzenie 500 milionów unijnych konsumentów w żywność oraz zabezpieczenie i stabilizacja światowych dostaw żywności. Przychodzi im się zmierzyć z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne, konieczność utrzymania zróżnicowanych i atrakcyjnych obszarów wiejskich oraz ochrona środowiska. Przeciwstawić tym wymaganiom mogą się innowacje w gospodarstwie oraz w całym łańcuchu żywnościowym, bez względu na to czy dotyczą one nowej technologii, praktyk, usług, produktów lub procedur czy też zakresu ich stosowania.
Jedynie silny, przyciągający innowacje i inwestycje sektor rolny UE będzie w stanie sprostać przyszłym wyzwaniom, spełnić oczekiwania społeczeństwa i przyczynić się do uzyskania satysfakcjonujących wyników ekonomicznych.

To właśnie Innowacje w rolnictwie – kluczowe dla wsparcia inwestycji i konkurencyjności będą tematem XII DNI PRZEDSIĘBIORCY ROLNEGO – dwudniowej konferencji organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego oraz DLG – Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. Impreza rozpocznie się dyskusją o perspektywach rozwoju różnych kierunków produkcji rolniczej.

Następnie uzupełnieniem obrad plenarnych pierwszego dnia konferencji będą panele dyskusyjne prowadzone w trzech wyspecjalizowanych grupach roboczych.
• Produkcja roślinna – rolnictwo precyzyjne – nowe możliwości, uproszczone technologie produkcji
• Produkcja trzody – nowe rozwiązania w produkcji prosiąt, polskie rośliny białkowe w żywieniu trzody
• Produkcja mleka/bydła mięsnego – genomika w hodowli bydła

W każdej z grup głos zabiorą eksperci specjalizujący się w danym kierunku produkcji, a dyskusja zostanie poprzedzona prezentacją 3-4 gospodarstw z Polski i Niemiec.
Drugiego dnia konferencji tradycyjnie odbędą się obrady plenarne. W ich ramach poruszone zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: Wsparcia działań innowacyjnych (konkurencyjnych) w ramach PROW 2014-2020.

Konferencja odbędzie się 2-3 marca 2016 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin PIB ul. Węgorka 20 w Poznaniu.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują i pokrywają koszty noclegu. Proponujemy następujące hotele w pobliżu Centrum Kongresowego:
Centrum Kongresowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB ul. Władysława Węgorka 20, 60-316 Poznań (tel. 61 867 11 68)
Hotel „222” ul. Grunwaldzka 222, 60-179 Poznań (tel. 61 899 32 63)
Hotel „Gromada” ul. Babimojska 7, 60-161 Poznań (tel. 61 882 41 00)
Kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 lutego 2016 roku pocztą, e-mailem lub faksem.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pod nr telefonu tel.: 61 823 20 81.

W załączeniu:
program szkolenia
karta zgłoszenia uczestnictwa