Drugi nabór wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 – relacja ze spotkania

W dniu 16 maja br. w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Siecie na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Warszawa – Wojciech Maj i Iwona Ryć oraz  przedstawiciele samorządów – władz szczebla regionalnego oraz lokalnego.

Ekspert ze Wspólnego Sekretariatu przedstawił cele programu i projektów Interreg Europa, rezultaty pierwszego oraz warunki drugiego naboru wniosków trwa do 9 czerwca 2023 roku, do godziny 12:00 czasu francuskiego we wszystkich tematach.

Dodatkowo omawiano formularz wniosku o dofinansowanie, pomoc i narzędzia dla wnioskodawców Wspólnego Sekretariatu oraz Krajowego Punktu Kontaktowego, a także dodatkowe wsparcie finansowe Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla polskich partnerów.

 

O programie

Program Innterreg Europa dostępny jest dla całej Polski.

Budżet programu: 334 mln euro (środki wypłacane na zasadzie refundacji)

Program polega na wspieraniu instrumentów polityk w Polsce np.

  • gminne – strategia rozwoju gminy,
  • powiatowe – plan gospodarki niskoemisyjnej,
  • kraj – krajowa polityka miejska.

 

Instrumenty polityki w Polsce – programy celu 1:

Programy celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu na lata 2021-2027

– Programy krajowe, np. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

– 16 programów regionalnych, np. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

 

Program wspiera projekty miękkie. Nie finansuje projektów infrastrukturalnych.

Projekty 4 letnie – 3 lata wdrożenia, 1 udoskonalanie.

Główny beneficjent: instytucje publiczne

Program i projekty mają charakter międzynarodowy – uczestnictwo w programie związane jest we współpracą z min. 3 zagranicznymi partnerami z innego obszaru geograficznego.

Szeroka tematyka: smart, green, connect, social, citizens, governance.

 

Przykłady z I naboru:

Kompostowanie w środowiskach wiejskich

Lepsze życie w małych i średnich miastach – od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji.

 

NABÓR WNIOSKÓW DO 09.06.2023 R.

 

Więcej informacji:

Prezentacje ze spotkania na temat drugiego naboru wniosków w programie Interreg Europa 2021-2027 (16 maja 2023 r., Warszawa, MFiPR)

Prezentacje o programie, projektach i warunkach drugiego naboru są dostępne także w języku polskim