Możliwości finansowania – EIC Accelerator Challenge: Nowe technologie dla odpornego rolnictwa

Zachęcamy do zapoznania się z nowym zaproszeniem do składania wniosków w ramach „EIC Accelerator Challenge: Novel technologies for resilient agriculture” , opublikowanym w ramach programu prac EIC na 2023 r.

Akcelerator EIC jest jednym z trzech programów EIC (Pathfinder, Transition and Accelerator). Wspiera on pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w szczególności przedsiębiorstwa typu start-up i firmy typu spin-out, w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji. W niektórych przypadkach obsługiwane mogą być również małe spółki o średniej kapitalizacji (do 500 pracowników).

Akcelerator EIC zapewnia znaczne wsparcie finansowe poprzez:

  • dofinansowanie w wysokości do 2,5 mln euro na koszty rozwoju innowacji,
  • inwestycje o wartości do 15 mln euro.

Przedsiębiorstwa pracujące nad technologiami o strategicznym znaczeniu dla Europy mogą ubiegać się o inwestycje EIC o wartości przekraczającej 15 mln euro.

Ponadto wybrane przedsiębiorstwa EIC otrzymują coaching, mentoring, dostęp do inwestorów i korporacji oraz wiele innych możliwości w ramach społeczności EIC.

 

Zaproszenia do składania wniosków mają charakter ciągły (istnieją 4 daty graniczne dla pełnych wniosków, ostatni to 4 października 2023 r.).

 

Więcej informacji: Akcelerator EIC (europa.eu)