Lutowe wydanie newslettera EIP-AGRI już dostępne! Zapraszamy do lektury!

Zachęcamy do zapoznania się z lutowym wydaniem biuletynu Europejskiej Sieci WPR w zakresie EIP-AGRI – Innowacje i Transfer Wiedzy.

 

W bieżącym numerze m.in. następujące informacje:

 • Mobilne kury nioski – ruchoma infrastruktura dla kur niosek może przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt i jakości jaj, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko. Ich wykorzystanie pozostaje jednak ograniczone, ponieważ wiążą się również z szeregiem zagrożeń. Niemiecka grupa operacyjna zaprojektowała, przetestowała i rozpowszechniła skuteczny system zarządzania dla mobilnych kurników.

 

 • Możliwości dla doradców w ramach programu „Horyzont Europa” – program „Horyzont Europa” zawiera zaproszenia do utworzenia ogólnounijnych sieci doradczych. COREnet był pierwszym tego typu projektem, uruchomionym w 2022 roku. W ciągu najbliższych dwóch lat odbędzie się pięć kolejnych takich zaproszeń do składania wniosków dotyczących różnych tematów.

 

 • Udział w sieciach doradczych programu „Horyzont Europa” – do pobrania prezentacje z wydarzenia brokerskiego EU CAP Network, które odbyło się w dniach 17–18 stycznia 2023 r. Materiały z wydarzenia obejmują wskazówki dotyczące projektów w ramach programu Horyzont, praktyczne doświadczenia w zakresie opracowywania wniosku, podstawowe wymogi dotyczące sieci doradczych UE oraz informacje o tym, w jaki sposób przyczyniają się one do realizacji planów AKIS WPR państw członkowskich.

 

 • Zestawienie informacji na temat danych gospodarstw rolnych – arkusz informacyjny na temat technologii cyfrowych i rozwiązań opartych na danych, które mogą pomóc rolnikom pracować precyzyjnie, bardziej wydajniej i w sposób zrównoważony.

 

 • Warsztaty na temat dobrostanu zwierząt i innowacji – nadchodzące warsztaty sieci WPR UE na temat dobrostanu zwierząt i innowacji odbędą się w maju 2023 r. Zaproszenie do do udziału zostanie opublikowane wkrótce.

 

 • Nagroda za innowacyjność dla kobiet rolniczek – Copa-Cogeca uruchomiła konkurs, aby rzucić światło na innowacyjne projekty prowadzone przez europejskie rolniczki. W 2023 r. konkurs koncentruje się na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: ekonomicznym, środowiskowym i społecznym. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 r.

 

 • Nowe technologie dla odpornego rolnictwa – EIC Accelerator Challenge wspiera MŚP, start-upy i firmy typu spinout w opracowywaniu i zwiększaniu skali przełomowych innowacji w celu wspierania odpornego rolnictwa. Dostępne są dotacje w wysokości do 2,5 mln euro. Wybrane firmy otrzymują również coaching, mentoring, dostęp do inwestorów i korporacji oraz wiele innych. Nabory są już otwarte.

 

 • Przyspieszenie innowacji w celu stworzenia pozytywnych zmian w systemie żywnościowym – w ramach zaproszenia do składania wniosków EIT Food Open Innovation Call finansowane są wspólne projekty w zakresie innowacji żywnościowych, których celem jest wprowadzenie pozytywnych zmian w systemie żywnościowym za pomocą komercyjnie opłacalnych produktów i usług, które pomagają zapewnić zdrowszy, sprawiedliwszy, bardziej przejrzysty i odporny system żywnościowy dla wszystkich. Kolejny termin naboru to 13 kwietnia 2023 r.

 

 • Zaproszenia do składania wniosków w 2023 r. w ramach programu „Horyzont Europa” – dostępny przewodnik po sieci WPR UE  „Horyzont Europa – zaproszenia do składania wniosków 2023”. Broszura przedstawia możliwości związane z innowacjami w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich w klastrze 6, a także w innych, takich jak misja UE w dziedzinie gleby. Wiele z tych naborów kończy się w marcu.

 

 • Wydarzenia Landcare Europe dotyczące systemów rolno-leśnych – zapoznaj się z nadchodzącymi wydarzeniami organizowanymi przez Landcare Europe – sieć wspierającą różnorodność biologiczną, odporne ekosystemy i jakość życia w naturalnych i stworzonych przez człowieka krajobrazach we współpracy z rolnikami i ekologami. Wydarzenia obejmują marcowe warsztaty na temat różnorodności biologicznej, gospodarki wodnej i glebowej oraz w kwietniu na temat odbudowy gatunków i siedlisk, a także konferencję UE w czerwcu.

 

 • Praktyczne abstrakty dotyczące biogospodarki i rozwoju obszarów wiejskich – Projekt BRANCHES „Horyzont 2020” gromadzi i promuje najlepsze praktyki i wyniki badań związane z biogospodarką i rozwojem obszarów wiejskich, w tym nowe inicjatywy oparte na biotechnologii i historie sukcesu w zakresie łańcuchów dostaw biomasy leśnej i rolniczej.

 

 • Dostarczanie dokładniejszych i bardziej dostępnych usług rolnictwa precyzyjnego – AgriBIT to projekt programu „Horyzont 2020”, którego celem jest zwiększenie precyzji, dokładności i ciągłości usług rolnictwa precyzyjnego dostępnych dla rolników.

 

 • Zarejestruj się w bazie danych usług doradczych UE – jeśli jesteś doradcą lub organizacją doradczą działającą w rolnictwie, leśnictwie, ogrodnictwie i innych powiązanych sektorach na obszarach wiejskich oraz chcesz połączyć się i stworzyć synergię z innymi doradcami w swoim kraju i poza nim – zarejestruj się w bazie danych usług doradczych UE projektu „Horyzont 2020” i2connect. Skupia ona wszystkich doradców z całej UE.

 

 • Ochrona lokalnych i rodzimych odmian rolniczych – „Krajowy spis niematerialnego dziedzictwa kulturowego Grecji” zawiera obecnie element „Lokalne i rodzime odmiany rolnicze: wiedza i praktyki”. Odmiany, o których mowa, obejmują fasolę „Prespa” lub suszone figi „Taxiarchis”. W ramach tego działania uznaje się kluczową rolę tych odmian w dostarczaniu żywności miejscowej ludności, a także ich znaczenie dla rozwoju praktyk produkcyjnych.

 

 • Konferencja końcowa projektu BIOFRUITNET „Innowacyjne rozwiązania w ekologicznej produkcji owoców” – konferencja końcowa projektu BIOFRUITNET realizowanego w ramach Horyzont 2020 odbędzie się online w dniu 2 marca 2023 r. Tematyka spotkania obejmuje najnowsze innowacje i rozwiązania w zakresie owoców ziarnkowych, pestkowych i cytrusowych, w tym o strategiach zwalczania szkodników i chorób, zarządzania glebą i różnorodności biologicznej, a także o stosowaniu najbardziej odpowiednich odmian i podkładek.

 

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej

Do pobrania newsletter – tłumaczenie na język polski przy pomocy Google Translate