Blisko 100 projektów zrealizowanych w ramach SIR w IV kwartale 2022 r.!

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem prezentującym operacje zrealizowane w IV kwartale 2022 roku przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Warto zauważyć dużą intensywność działań Sieci SIR w tym okresie, która przełożyła się na blisko 100 zrealizowanych operacji. Tematyka i formy działań zostały dopasowane zarówno do grup odbiorców, założonych celów, a także możliwości transferu wiedzy podnoszącego konkurencyjności polskiego rolnictwa i poprawiającego jakość życia na obszarach wiejskich. Jednocześnie operacje kierunkowały się na działania związane z realizacją celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w zakresie rozwoju pszczelarstwa jako formy ochrony i monitorowania bioróżnorodności oraz produkcji wysokiej jakości żywności, zarządzania zasobami wody i optymalizacji procesów obiegu zamkniętego, skracania łańcuchów dostaw żywności, zwiększaniu dobrostanu zwierząt hodowlanych czy rozwoju turystyki opartej o lokalne zasoby.

 

Pobierz zestawienie:

Zestawienie operacji 2022 IV KWARTAŁ