10 europejskich wydarzeń poświęconych innowacjom, wymianie wiedzy i EIP-AGRI, które odbędą się w pierwszej połowie 2023 r.

Od lutego do czerwca 2023 r. odbędą się 4 inspirujące wydarzenia networkingowe i 6 spotkań Grup Fokusowych poświęconych innowacjom, wymianie wiedzy i EIP-AGRI.

 

Podczas wszystkich wydarzeń związanych z nawiązywaniem kontaktów Instrument Wsparcia Wymiany Innowacji i Wiedzy | EIP-AGRI zaprasza rolników, leśników, naukowców, doradców i przedsiębiorców wiejskich, stymulując innowacje i wymianę wiedzy.

 

Cztery inspirujące wydarzenia sieciujące:

 

Sześć spotkań Grup Fokusowych

Pod koniec stycznia i na początku lutego odbędą się pierwsze posiedzenia grup fokusowych ds. odzyskiwania opuszczonych gruntów rolnych, rolnictwa społecznego i innowacji oraz zwiększania różnorodności biologicznej na gruntach rolnych poprzez elementy krajobrazu o wysokiej różnorodności. Drugie posiedzenia zaplanowano na przełomie kwietnia i maja.

W ramach każdej Grupy Fokusowej dwudziestu wybranych ekspertów gromadzi i podsumowuje wiedzę na temat najlepszych praktyk, wymieniając wyzwania i możliwości. Podsumowują one aktualną sytuację w zakresie badań i praktyki oraz wskazują możliwe rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Na tej podstawie grupy fokusowe sugerują i priorytetowo traktują innowacyjne działania. Identyfikują pomysły na badania stosowane i testowanie rozwiązań w terenie, angażując rolników, doradców, przemysł i inne zainteresowane strony, oraz proponują sposoby rozpowszechniania dobrych praktyk.

 

Zgłaszaj się, dołączaj, udostępniaj, inspiruj i wprowadzaj innowacje

Śledź naszą stronę SIR oraz profile w mediach społecznościowych Facebook i Twitter, na których na bieżąco udostępniamy aktualności oraz nadchodzące wydarzenia związane z wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.