Innowacje w europejskim leśnictwie

W Unii Europejskiej blisko 182 milionów hektarów stanowią lasy i grunty zalesione, co stanowi 43% jej powierzchni lądowej. Europejskie lasy mogą korzystnie wypływać na  środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Odporne lasy utrzymują cenne usługi ekosystemowe i wspierają różnorodność biologiczną. Łagodzą skutki zmian klimatu, magazynując węgiel w glebie, zapewniając czyste powietrze i lepszy przepływ wody oraz kontrolując erozję. Dodatkowo drewno i produkty uboczne są wykorzystywane do produkcji energii i materiałów pochodzenia biologicznego. 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą EIP-AGRI pn. „Innowacje dla europejskiego leśnictwa” , w której wskazano innowacyjne praktyki i narzędzia mogące pomóc w budowaniu odpornych, przyszłościowych lasów.  

 

Pobierz broszurę – w chwili obecnej broszura dostępna jest wyłącznie wersji anglojęzycznej