Unikatowa w skali Europy biogazownia Przybroda

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda jest jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy. Zajmuje się  produkcją rolniczą, zwierzęcą i sadowniczą. Produkcja rolnicza nastawiona jest na uprawę zbóż towarowych, roślin przemysłowych oraz wytwarzanie pasz objętościowych dla własnego pogłowia zwierząt. Produkcja zwierzęca koncentruje się przede wszystkim na hodowli bydła mlecznego rasy czarno – białej. Produkcja sadownicza oparta jest głównie na sadach jabłoniowych.

W 2019 roku w gospodarstwie w Przybrodzie otwarta została biogazownia. Jest to niezwykle nowoczesna instalacja, a dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom wręcz unikatowa w skali Europy. Instalacja wpisuje się w światowe trendy rozwoju energetyki zmierzające w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii, odnawialne źródła energii oraz zapewniających powszechne bezpieczeństwo energetyczne.

Zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji, może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów począwszy od materiałów typowo rolniczych jak odchody zwierzęce, plewy czy słoma, po różnego rodzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

Zachęcamy do obejrzenia materiału filmowego „Nowoczesna produkcja mleka – biogazownia Przybroda” opracowanego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

 

Źródło: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie