Raport końcowy „Stan współpracy pomiędzy publicznymi Jednostkami Doradztwa Rolniczego a publicznymi uczelniami rolniczymi”

Zachęcamy do zapoznania się a analizą i raportem końcowym pn. „Stan współpracy pomiędzy publicznymi Jednostkami Doradztwa Rolniczego a publicznymi uczelniami rolniczymi”, opracowanym w ramach projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Celem analizy było zidentyfikowanie obecnego stanu współpracy pomiędzy publicznymi jednostkami doradztwa rolniczego (jdr) a publicznymi uczelniami rolniczymi. Analiza została przeprowadzona w dwóch etapach:

I ETAP
a) przeprowadzenie badań ankietowych i ich analiza obejmująca publiczne uczelnie rolnicze kształcące w zawodach rolniczych;
b) przeprowadzenie badań ankietowych i ich analiza obejmująca wszystkie publiczne jednostki doradztwa rolniczego.

II ETAP – przeprowadzenie badań pogłębionych na podstawie wyników z Etapu I dla czterech województw, z wykorzystaniem narzędzi do badań jakościowych, typu wywiadów pogłębionych, uwzględniając typologię regionów w Polsce, pod względem powierzchni gospodarstw rolnych, rodzaju produkcji oraz działalności pozarolniczej prowadzonej w gospodarstwach.

Na podstawie przeprowadzonej analizy został przygotowany raport końcowy, zawierający rekomendacje i propozycje działań poprawiających efektywność transferu wiedzy oraz przepływ informacji z nauki do praktycznego wdrożenia przez jednostki doradztwa rolniczego na poziomie centralnym (Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) i wojewódzkim (Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego).

 

Pobierz raport:

Raport końcowy_ Stan współpracy pomiędzy JDR a publicznymi uczelniami rolniczymi