Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – nabór wniosków

Instytucją Zarządzającą transnarodowym programem Interreg Region Morza Bałtyckiego jest Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn z siedzibą w Kilonii w Niemczech. Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. Program jest skierowany do władz publicznych, organizacji wspierających biznes, wyspecjalizowanych agencji oraz dostawców infrastruktury i usług publicznych, jako głównych podmiotów odpowiedzialnych za transformację w kierunku odporniejszego i bardziej innowacyjnego regionu. Projekty realizowane będą przez międzynarodowe konsorcja partnerskie. W ramach projektów nie można realizować dużych inwestycji.

Oferta programu jest skierowana do wszystkich województw w Polsce.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 – otwórz 

 

W dniu 20 października 2022 r. ogłoszono drugi  nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych oraz projektów głównych w programie.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów małych potrwa do 26 stycznia 2023 r., a projektów głównych do 14 marca 2023 r.

Pierwszym obowiązkowym krokiem w aplikacji jest przedstawienie Project Idea Form koncepcji projektu. Dzięki temu, przed złożeniem wniosku skonsultujesz swój pomysł na projekt ze Wspólnym Sekretariatem.

Szczegóły i ważne daty można znaleźć w ogłoszeniach o naborze :

Więcej informacji o naborze znajduje się na stronie programu.

Zachęcamy do udziału w webinarach, konsultacjach oraz skorzystania z tutoriali (z polskimi napisami). W przypadku poszukiwania partnerów, skuteczna może okazać się platforma do kontaktu i poszukiwania partnerów. W dniu 20 grudnia br. odbędzie się spotkanie online na temat zasad naboru wniosków na dofinansowanie projektów małych.

 

Więcej informacji

 

 

Źródło: Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa