Rozstrzygnięcie konkursu „Moje własne innowacje”

W lipcu 2022 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ogłosiło w ramach SIR, II edycję ogólnopolskiego konkursu pn. „Moje własne innowacje”, zapraszając do udziału właścicieli, współwłaścicieli i domowników gospodarstw rolnych położonych na terenie Polski.

 

Cele konkursu:

  1. Aktywizacja rolników oraz mieszkańców obszarów wiejskich do dzielenia się pomysłami i dobrymi praktykami dotyczącymi wprowadzania usprawnień we własnych gospodarstwach rolnych;
  2. Identyfikacja „rolników innowatorów”, którzy w przyszłości mogą być partnerami projektów realizowanych przez Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) lub członkami Grup Operacyjnych EPI, a także tworzenie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami i przedstawicielami doradztwa rolniczego;
  3. Promowanie „małych innowacji”, które mogą mieć znaczenie zwłaszcza w czasie epidemii i kryzysu – pokazanie innym, że małym kosztem można samemu wdrożyć innowacyjne rozwiązania usprawniające pracę lub zarządzanie gospodarstwem rolnym.

 

Komisja Konkursowa wyłoniła następujących Laureatów oraz Wyróżnionych:

 

Kategoria: Maszyny i urządzenia:

I miejsce – Pan Łukasz Adamek (AgroKamera – uniwersalny system pomiaru temperatury )

II miejsce – Pan Jakub Filipek (Sterownik do przewoźnej suszarni zboża i kukurydzy wraz z monitorem zdalnym) 

II miejsce – Pan Andrzej Falkowski (Akwaponika uprawą przyszłości)

III miejsce – Pan Włodzimierz Majka i Pan Tadeusz Graca (Ule do chowu i hodowli rodzin trzmieli)

III miejsce – Pan Robert Krzemiński (Wędrowny system hodowli kóz i przewoźna dojarnia)

Wyróżnienie – Tomasz Kosmala (Agregator uprawowo – siewny (własnej produkcji))

Wyróżnienie – Ryszard Kamiński (Małej skali komputer paszujący LOGO!)

Wyróżnienie – Jarosław Abramowski (Segregator bydła – separator przepędowy)

 

Kategoria: Innowacyjne rozwiązania cyfrowe i organizacyjne w rolnictwie i na obszarach wiejskich

I miejsce – Pan Tomasz Jakiel (Mobilny kurnik zarządzany poprzez sieć GSM i UMTS)

II miejsce – Pan Krzysztof Kowalski (Innowacyjna bezpośrednia sprzedaż z gospodarstwa: oleje tłoczone na zimno produkowane w gospodarstwie )

II miejsce – Pan Marcin Majewski (Dystrybucja produktów przez własny sklep internetowy z pełnymi płatnościami online, bez konieczności zakładania firmy przez rolników )

III miejsce – Pan Weronika Rybińska („Lokalne przysmaki Olsztyn” – salon sprzedaży bezpośredniej żywności pochodzącej prosto od producenta)

Wyróżnienie – Pan Dorota Słomkowska (Prowadzenie przydomowego sklepu zrzeszającego lokalnych producentów oraz dystrybuowanie i promocja własnych produktów mięsnych)

 

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród konkursowych  odbędzie się w dniu 29 listopada br. podczas konferencji „II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”.

 

Do pobrania:

Wykaz zgłoszonych innowacyjnych rozwiązań_Moje własne innowacje

Wykaz Laureatów i Wyróżnionych w konkursie_Moje własne innowacje