Zmniejszenie śladu tworzyw sztucznych w rolnictwie – arkusz informacyjny EIP-AGRI

W trakcie prac Grupy Fokusowej EIP-AGRI ds. zmniejszenia śladu tworzyw sztucznych w rolnictwie, eksperci analizowali wykorzystanie tworzyw sztucznych w rolnictwie oraz ich zalety i zagrożenia dla zrównoważonej produkcji rolnej. Dokonali przeglądu istniejącej wiedzy na temat wpływu plastiku na środowisko rolnicze oraz zbadali możliwości ograniczenia jego wykorzystania przy jednoczesnym utrzymaniu ekonomicznych i środowiskowych wyników gospodarstwa.

Wnioski z prac Grupy Fokusowej, w tym potrzeby badawcze oraz pomysły dla Grup Operacyjnych EPI,  opublikowane zostały w arkuszu informacyjnych EIP-AGRI „Zmniejszenie śladu tworzyw sztucznych w rolnictwie” .

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem – otwórz