Konkurs dla Partnerów KSOW na poziomie regionalnym ogłoszony!

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) ogłosił konkurs nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

Wnioski należy składać w 16 urzędach marszałkowskich w terminie od dnia  5 do dnia 22 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – otwórz