Szwedzki stół ekologiczny. 100% naturalne – 100% dobre i zdrowe.

Rolnictwo regeneratywne, zrównoważone i ekologiczne – dobra praktyka szwedzkich rolników” pod taką nazwą odbył się wyjazd studyjny dla lubuskich rolników, doradców i przedstawicieli instytucji naukowych zorganizowany w dniach 28 sierpnia – 3 września 2022 r. przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Rolnictwo ekologiczne stanowi ponad jedną piątą całkowitej powierzchni użytków rolnych Szwecji, która słynie z produkcji żywności organicznej. Jej wytwarzaniem zajmuje się wiele gospodarstw i czerpie z tego satysfakcjonujące dochody. Chcąc zapoznać się z dobrymi praktykami skandynawskich rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego, uczestnicy wyjazdu odwiedzili ich gospodarstwa by osobiście zobaczyć rezultaty ich wieloletniej pracy i czerpać wiedzę z ich ogromnego doświadczenia.

Jakie szwedzkie gospodarstwa odwiedziła grupa podczas przedmiotowego wyjazdu? Jaką efektywność ekonomiczną osiągają szwedzcy rolnicy przy minimalnym wpływie na środowisko? Jakie metody i praktyki zgodne z naturą są wykorzystywane w Szwecji przy produkcji wysokiej jakości żywności ? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową relacją z niniejszego wyjazdu studyjnego udostępnioną na stronie internetowej Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku – przeczytaj relację

 

 

 

 

 

 

Źródło:

Zdjęcia – Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku