Spotkanie ogólnokrajowego Zespołu SIR w województwie lubuskim

W dniach 28 – 30 września 2022 r. w Zielonej Górze odbyło się trzecie w tym roku spotkanie informacyjno-szkoleniowego dla pracowników Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego wykonujących i wspierających zadania na rzecz SIR. W spotkaniu wzięło udział łącznie 40 uczestników, w tym koordynatorzy Sieci i brokerzy innowacji.

W pierwszym dniu spotkania Koordynatorzy SIR z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku, pełniąc funkcję gospodarza spotkania, omówili funkcjonowanie Sieci na ich obszarze. W dalszej części wydarzenia odbyła się prezentacja wybranych operacji realizowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego w ramach SIR. Dodatkowo krajowy broker innowacji Aleksander Bomberski omówił VI nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” oraz przeprowadził wraz z uczestnikami analizę sytuacji w funkcjonujących Grupach Operacyjnych. Na koniec spotkania omówione zostały zmiany do Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023 oraz bieżące sprawy związane z funkcjonowanie SIR.

 

 

Drugi dzień wydarzenia przeznaczony był na wizyty studyjne u 3 inspirujących Partnerów SIR prowadzących produkcję rolniczą na terenie województwa lubuskiego. Wizytę rozpoczęto w Lubuskie Angusowo – gospodarstwie prowadzącym rolnictwo w systemie regeneratywnym, skupiającym swoją działalność na produkcji zwierzęcej. Nowatorski sposób prowadzenia gospodarstwa, pozwala na uzyskanie zadowalających wyników ekonomicznych, dobrej jakości produktów odzwierzęcych przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

 

 

Kolejnym punktem programu było Gospodarstwo Naturalne Malinówka, którego główną gałęzią produkcji jest pszczelarstwo oraz permakulturowa uprawa roślin. Wizytowane gospodarstwo świetnie łączy działalność produkcyjną z działalnością edukacyjną, dywersyfikując w ten sposób źródła dochodu gospodarstwa. W gospodarstwie grupa uczestników brała udział   w warsztatach związanych z produkcją wysokiej jakości produktów kiszonych.

 

 

Ostatnim z wizytowanych miejsc było Gospodarstwo Rolne Leszka Pietrasika. Zarządzający tym 3000-hektarowym gospodarstwem podzielili się z nami swoją historią, zasadami prowadzenia tak dużego gospodarstwa, a także sposobami radzenia sobie z problemami z suszą, czy niską klasą gleb. Gospodarstwo to głównie zajmuje się produkcją roślinną wielkopowierzchniową, jednak podążając za swoimi marzeniami, a przy okazji idąc w stronę dywersyfikacji dochodów właściciel gospodarstwa założył Winnicę „Łukasz”.

 

 

 

Wszechstronny charakter działalności oraz umiejętności związane z dywersyfikacją źródła dochodów w gospodarstwie wyróżniają wizytowanych spośród innych gospodarstw.

Trzeci, ostatni dzień spotkania poświęcony był omówieniu tematów związanych z funkcjonowaniem i zadaniami Krajowej Sieci Wspólnej Polityki Rolnej (KSOW+), jak również omówieniu i analizie warunków tworzenia oraz funkcjonowania Grup Operacyjnych w ramach WPR na lata 2023 -2027. Na koniec odbyły się konsultacje indywidualne z koordynatorami SIR i brokerami innowacji.