Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności – broszura

Krótkie Łańcuchy Żywności mają za zadanie skracać drogę produktów rolnych od producenta do konsumenta. Dlatego tak ważne jest tworzenie lokalnych targowisk, właśnie ze względu na “skrócenie” drogi produktów i bliskie relacje konsumentów z rolnikami. Bezpieczeństwo i jakość żywności to główne powody, dla których konsumenci szukają lokalnych producentów. Krótkie Łańcuchy Żywności to ważny temat dotyczący wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej. Obecnie funkcjonują różne rodzaje krótkich łańcuchów dostaw żywności, począwszy od sprzedaży bezpośredniej w gospodarstwie, po zbiorową sprzedaż bezpośrednią, zakupy internetowe, żywienie zbiorowe, czy dystrybucję do sklepów i supermarketów.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Krótkie Łańcuchy Dostaw Żywności„, opracowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

W broszurze omówiono następujące tematy:

  • Czym są krótkie łańcuchy dostaw?
  • Jakie formy sprzedaży rozróżniamy?
  • Dostawy bezpośrednie – produkty roślinne
  • Sprzedaż bezpośrednia – surowce zwierzęce
  • Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) oraz rolniczy handel detaliczny (RHD)

 

Pobierz broszurę