Nowy konkurs Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności

Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności 8 września 2022 uruchomi swój drugi międzynarodowy konkurs na projekty badawcze Improved transnational monitoring of biodiversity and ecosystem change for science and society. Na wnioskodawców czeka aż 40 mln euro. Zainteresowanych zachęcamy do udziału w webinarium informacyjnym,  które odbędzie się 20 września br.

W konkursie możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych obejmujących następujące tematy:

  • Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity monitoring data
  • Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics, and trends to reverse biodiversity loss
  • Making use of available biodiversity monitoring data.

Oficjalne otwarcie konkursu planowane jest 8 września 2022 r. Zastosowana zostanie dwuetapowa procedura oceny. Nabór wniosków skróconych potrwa do początku listopada 2022 r.

W konkursie mogą brać udział konsorcja badawcze obejmujące zespoły z co najmniej 3 krajów (w tym co najmniej dwóch z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z UE).

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie dające możliwość poszukiwania partnerów projektowych, tzw. Partner Search Tool.

UWAGA!

Webinarium informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się 20 września 2022 r. w godz. 15:00-16:30 CEST. [Rejestracja]

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE