Rolnictwo Regeneratywne na przykładzie farmy Lubuskie Angusowo

W ostatnim okresie powstaje wiele nowych projektów dotyczących modelu rozwoju rolnictwa. Obserwuje się tendencję odchodzenia od zasad rolnictwa intensywnego, przemysłowego. Jedną z takich propozycji jest rolnictwo regeneratywne. Działając w ochronie naturalnych ekosystemów, gleby i wody ten model rozwoju rolnictwa opiera się na odtworzeniu i utrzymaniu potencjału plonotwórczego gleby. W rolnictwie regeneratywnym produkcja rolnicza prowadzona jest w taki sposób, by nie szkodzić środowisku przyrodniczemu oraz z poszanowaniem dla jego zasobów. Zasady stosowane w rolnictwie regeneratywnym są w różnym stopniu od dawna znane rolnikom i mają za zadanie wzbogacenie gleby, poprawę stanu wód i ekosystemów. 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Rolnictwo regeneratywne na przykładzie farmy Lubuskie Angusowo„, opracowaną w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku. 

Autorem publikacji jest Pan Tomasz Jakiel prowadzący Lubuskie Angusowo – małe gospodarstwo powstałe w 2014 roku w województwie lubuskim, w okolicach Zielonej Góry. Na 18 hektarach, całkowicie ogrodzonych siatką leśną, wraz z żoną utrzymuje bydło rasy Angus Czerwony (obecnie 29 sztuk matek), stado świń Mangalic, kozy i króliki. Ma też kurki nioski, a w okresie wegetacyjnym – brojlery. Co go wyróżnia na tle innych gospodarstw? – Podejście do gospodarowania na naszej farmie. Do uprawy ziemi wykorzystuje posiadane zwierzęta. To one w procesie migracji po naszej farmie użyźniają glebę, dokonują zbiorów, przez co ograniczamy zabiegi agrotechniczne na farmie. Stara się nie używać ciężkiego sprzętu, przez co obniża koszty funkcjonowania farmy. Wszystkie prace mają na celu wydłużenie okresu pastwiskowego naszych zwierząt, co daje ogromne oszczędności i podnosi zyski. W planach ma rozwój swojego gospodarstwa w kierunku dostarczenia dla klienta końcowego najlepszych i najzdrowszych produktów spożywczych.

W broszurze uwzględniono następujące tematy:

  • Rolnictwo regeneratywne
  • System kwaterowy wypasu zwierząt
  • Profil glebowy a wypas kwaterowy zwierząt
  • Bale Grazing

 

Broszura do pobrania:

LODR-broszura-Rolnictwo Regeneratywne