Weź udział w konkursie i zaprezentuj innowację własnego projektu, wdrożoną w gospodarstwie rolnym! Wygraj nawet 9 000 zł!

Wymyśliłeś, opracowałeś i wdrożyłeś własne, innowacyjne rozwiązanie w  gospodarstwie rolnym? Jesteś właścicielem, współwłaścicielem lub domownikiem gospodarstwa rolnego oraz masz ukończone 18 lat ? Jeśli tak, to weź udział w konkursie „Moje własne innowacje II edycja” i wygraj nawet 9 000 zł! Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 października 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Moje własne innowacje”, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Konkurs ma na celu promowanie małych innowacji, które zostały opracowane przez samych rolników lub członków ich rodzin, oraz mają funkcjonalne zastosowanie w ich codziennej pracy.

Usprawnienia techniczne, technologiczne, rozwiązania cyfrowe wspierające produkcję lub zarządzanie finansami, a może działania marketingowe lub innowacyjne formy dostawy produktów bezpośrednio do konsumentów? Podzielcie się swoimi pomysłami i dobrymi praktykami, które wdrożyliście w swoich gospodarstwach, a dodatkowo wygrajcie atrakcyjne nagrody pieniężne!

 

W ramach konkursu przewidziane są trzy kategorie dotyczące zaprojektowanych od podstaw lub znacznie zmodyfikowanych innowacyjnych rozwiązań: 

  • Maszyny i urządzenia
  • Innowacyjne rozwiązania cyfrowe wspierające produkcję lub zarządzanie finansami w gospodarstwach rolnych
  • Innowacyjne formy bezpośredniej sprzedaży żywności

 

Jak zgłosić swoją innowację do konkursu?

Krok 1 :

Wypełnij Kartę Zgłoszenia oraz przygotuj fotografie i/lub krótki amatorski film prezentujące Twoje wdrożone innowacyjne rozwiązanie

  

Krok 2:

Komplet dokumentów przekaż pisemnie, osobiście lub elektronicznie:

  • pisemnie – wypełnioną, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym w ust. 2 Regulaminu konkursu, nośniku danych, należy przesłać na adres:

          Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

          Rakowiecka 36 lok. 150 , 02-532 Warszawa

           z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • osobiście – wypełnioną, wydrukowaną i czytelnie podpisaną Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami zapisanymi na określonym w ust. 2 Regulaminu konkursu, nośniku danych należy złożyć w:

         Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

         Rakowiecka 36 lok 150, 02-532 Warszawa

         w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs Moje własne innowacje”

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – wypełnioną elektronicznie i podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź zaawansowanym podpisem elektronicznym, tj. podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem zaufanym (podpis zaufany), Kartę Zgłoszenia wraz z załącznikami, należy przesłać na adres mailowy warszawa@cdr.gov.pl, z dopiskiem w temacie maila: Zgłoszenie na „Konkurs Moje własne innowacje”.

Uwaga: nie dopuszcza się przesyłania wypełnionej i odręcznie podpisanej Karty Zgłoszenia w postaci skanu lub zdjęcia, tj. takie zgłoszenie zostanie odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

Nagrody

W ramach każdej z kategorii Konkursu Organizator przewiduje nagrody i wyróżnienia pieniężne w następujących wysokościach:

  • miejsce I – 9.000,00 zł,
  • miejsce II – 7.000,00 zł,
  • miejsce III – 5.000,00 zł,
  • wyróżnienie – 3.000,00 zł.

Organizator przewiduje możliwość wsparcia mentoringowego nagrodzonych rozwiązań przez akcelerator biznesu dedykowany sektorowi technologii rolniczych.

 

Do kiedy?

UWAGA! WYDŁUŻONY TERMIN!

Zgłoszenia należy przekazać w terminie  od 29 lipca 2022 r. do dnia 30 października 2022 r. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu dokumentów do Centrum Doradztwa w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu uwzględnione zostały w Regulaminie Konkursu „Moje własne innowacje”.

 

Osoba do kontaktu: 

Daria Mularczyk-Mędza, nr tel.:  22 274 2319, e-mail: d.mularczyk@cdr.gov.pl

 

Pliki do pobrania:

Zmiana w § 8 pkt. 2 –   Regulamin konkursu _Moje własne innowacje_ zmieniony

Regulamin konkursu _Moje własne innowacje – edycja II

Karta zgłoszenia – załącznik nr 1 do Regulaminu