Dołącz do nowej Grupy Tematycznej ENRD ds. wzmocnienia pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw

Produkując żywność wysokiej jakości o niskim wpływie na środowisko, rolnictwo ekologiczne odegra kluczową rolę w rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego w UE.

Zrównoważony system żywnościowy leży u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu . W ramach strategii „Od pola do stołu ” zawartej w ramach Zielonego Ładu Komisja Europejska wyznaczyła cel „co najmniej 25% gruntów rolnych UE objętych rolnictwem ekologicznym oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej do 2030 r.”.

 

Biorąc pod uwagę opracowany przez Komisję Europejską plan działania na rzecz produkcji ekologicznej, Europejska Sieć Rozwoju Obszarów Wiejskich powołuje nową Grupę Tematyczną (TG) „Wzmocnienie pozycji rolników w ekologicznym łańcuchu dostaw”, aby:

  • zbadać obecne podejścia do współpracy w organicznym łańcuchu wartości, np. ład organizacyjny i koncentrację na poszczególnych sektorach.
  • zidentyfikować potencjalnych obszarów interwencji (w tym w ramach nowej WPR), które mogą wspierać wspólne działania w całym ekologicznym łańcuchu wartości, np. przekształcenie, utrzymanie, wymiana wiedzy, innowacje, współpraca, młodzi rolnicy.
  • dzielić się dobrymi praktykami, które ilustrują czynniki sukcesu we wzmacnianiu roli rolników ekologicznych w łańcuchu wartości. 

Zainteresowane tematem osoby zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur do pracy w przedmiotowej Grupie Tematycznej do dnia 19 sierpnia 2022 r.

 

Wymagania niezbędne:

  • doświadczenie praktyczne, doświadczenie w zakresie polityki lub rozległa wiedza na temat co najmniej jednego elementu ekologicznych łańcuchów dostaw;   
  • zdolność i chęć wniesienia wkładu w proces wzmacniania ekologicznych łańcuchów dostaw i poprawy pozycji rolników zbiorowymi środkami;   
  • zobowiązanie do udziału w dwóch spotkaniach TG w dniach 15 września 2022 r. i 24 listopada 2022 r. oraz uczestniczenie w wymianach między spotkaniami zgodnie z ustaleniami TG.  

Lista członków TG zostanie opublikowana na stronie ENRD.

Spotkania będą prowadzone w języku angielskim bez tłumaczenia ustnego. Obecnie przewiduje się, że spotkania będą odbywać się online.  

Należy pamiętać, że przy wyborze członków Grupy Tematycznej spośród zgłoszonych zainteresowań Punkt Kontaktowy ENRD będzie w miarę możliwości uwzględniał również potrzebę zapewnienia równowagi między uczestnikami z państw członkowskich UE, sektorów, płci i wieku. Zgłaszający otrzymają potwierdzenie uczestnictwa najpóźniej do 26 sierpnia 2022 roku.

 

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy udostępnione są na stronie internetowej ENRD – otwórz

 

Źródło: ENRD