Innowacyjne podejścia wspierające przejście na rolnictwo ekologiczne – zapoznaj się z broszurą EIP-AGRI!

Rolnictwo ekologiczne umożliwia rolnikom produkcję wysokiej jakości żywności o niskim wpływie na środowisko. Ograniczając stosowanie nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, systemy rolnictwa ekologicznego mogą mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko, klimat, różnorodność biologiczną, dobrostan zwierząt, dochody rolników, rozwój obszarów wiejskich i nie tylko. Promowanie innowacyjnych podejść, w tym nowych sposobów współpracy i wymiany dobrych praktyk, może wspierać rolników, organizacje i inne osoby w łańcuchu wartości w ich wysiłkach zmierzających do efektywnego przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą „Rolnictwo ekologiczne: innowacyjne podejścia wspierające konwersję„, opracowaną przez  Europejskie Partnerstwa Innowacyjne na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). W broszurze przedstawiono inspirujące i zakończone sukcesem przykłady, konwersji na rolnictwo ekologiczne, w tym zidentyfikowano platformy i projekty działające na rzecz silniejszego ekologicznego łańcucha wartości.

 

Pobierz broszurę – otwórz

Pobierz infografikę – otwórz