Europejski Parlament Wiejski już we wrześniu w Kielcach!

Europejski Parlament Wiejski (EPW) to długofalowa kampania mająca na celu umożliwienie wyrażenia opinii przez mieszkańców wsi w Europie, a także w państwach nie będącymi członkami Unii Europejskiej, oraz promowanie współpracy i aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w kooperacji ze społeczeństwem obywatelskim i rządami poszczególnych państw. Pierwsze spotkanie EPW miało miejsce w roku 2013 r. Od tego czasu te ogólnoeuropejskie spotkania Parlamentu odbywają się cyklicznie co dwa lata.

Kampania EPW opiera się na przekonaniu, że interesy społeczności wiejskich, tj. wszystkich ludzi, którzy mieszkają lub pracują na obszarach wiejskich są niedostatecznie reprezentowane na poziomie debat krajowych i europejskich oraz w kształtowaniu polityk i programów. EPW przyświeca cel, że to sami mieszkańcy obszarów wiejskich najlepiej rozumieją swoje mocne strony, możliwości i potrzeby. Dodatkowo EPW zwraca uwagę, że społeczności wiejskie należy zachęcać do podejmowania działań na rzecz poprawy jakości swojego życia i bycia pozytywnymi oraz aktywnymi partnerami dla decydentów na wszystkich szczeblach.

 

Europejski Parlament Wiejski jest wspólną inicjatywą trzech zrzeszeń organizacji społecznych, które są aktywne na poziomie europejskim:

  • The European Rural Community Alliance – www.ruralcommunities.eu
  • PREPARE Partnership for Rural Europe – www.prepare.org (Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich jest polskim członkiem PREPARE)
  • European LEADER Association for Rural Development [ELARD] – www.elard.eu (Stowarzyszenie Polska Sieć LGD jest polskim członkiem ELARD)

 

Punktem kulminacyjnym kampanii jest organizowane co dwa lata spotkanie, na którym przedstawiciele europejskich instytucji i podmiotów publicznych, naukowych, społecznych, gospodarczych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mogą się wymienić swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie efektywnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i tym samym zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, demograficznym i gospodarczym.  Poprzednie spotkanie parlamentu odbyło się w 2019 roku w Hiszpanii. Kryzys wywołany pandemią Covid-19 zaburzył pierwotny, dwuletni cykl, skutkując jednorocznym opóźnieniem. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej, podjęto decyzję przywrócenia spotkań.

 

W 2022 roku w dniach 12-15 września, po raz pierwszy spotkanie parlamentu odbędzie się w Polsce, dokładnie w Kielcach. Organizatorami tegorocznej edycji są Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie — jednostka centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Czterodniowe wydarzenie przewiduje pracę blisko 400 uczestników w grupach tematycznych, podczas spotkań plenarnych oraz wizyt terenowych, pozwalających zapoznać się z polskim doświadczeniem z zakresu tworzenia miejsc pracy na wsi, rozwoju przedsiębiorczości, wytwarzania i dystrybucji lokalnych produktów, turystyki wiejskiej, opieki nad seniorami, tworzeniem inteligentnych wiosek i ochrony klimatu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Bieżące informacje dotyczące spotkania, pojawiać się będą na stronie internetowej tegorocznej edycji — ERP2022 oraz na portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

 

Więcej informacji o idei Europejskiego Parlamentu Wiejskiego przeczytają Państwo w artykule „Usłysz głos wsi”, opublikowanym w elektronicznym biuletynie HORYZONT CDR nr 3/2022, wydanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – otwórz